diumenge, 20 de gener de 2019
Carrer Nou, 5, Biosca - 25752
Telèfon: 973 47 32 41 Fax: 973 47 32 41

Novetats

06/11/2017

L’Ajuntament de Biosca finalitza les obres de millora dels seus vials.


Foto

Per poder realitzar l’actuació s’ha comptat amb una subvenció integra de la Diputació de Lleida.

L'Ajuntament de Biosca finalitza les obres de millora dels seus vials.

El municipi de Biosca ha portat a terme millores en els vials del seu municipi.  Millores de conservació, manteniment i reparacions menors.

Gran part d'aquestes actuacions han consistit en el manteniment dels vials existents perquè la circulació de vehicles hi sigui possible amb el màxim de condicions de seguretat i comoditat. Concretament s'han fet les actuacions de repàs de l'esplanada amb motoanivelladora i l'aportació de tot-ú i piconatge puntual de trams.

El cost total de l'actuació ha estat de 4.675,14 euros i s'ha realitzat a través de l'empresa Excavacions Germans Cases a Sanaüja.

Per poder realitzar l'actuació s'ha comptat amb una subvenció integra de la Diputació de Lleida.

Fotografies, de les millores dels camins, facilitades per l'Ajuntament.

Dilluns 6 de novembre. Cercador

Ajuntament
Totes les administracions

Destacats

Mapa Web