Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

En xifres

Biosca

Codi
250557
Comarca
Solsonès
Població
182
Superfície
66,21
Densitat
2,8
Altitud
455

Superfície (km²)

Municipi
66,21
Comarca
1.001,24
Catalunya
32.108

Densitat (hab./km²)

Municipi
2,8
Comarca
13,6
Catalunya
242,7

Homes

Municipi
99
Comarca
6.911
Catalunya
3.833.786

Dones

Municipi
83
Comarca
6.721
Catalunya
3.958.825

Població

Municipi
182
Comarca
13.632
Catalunya
7.792.611

Població de 0 a 14 anys

Municipi
13
Comarca
1.994
Catalunya
1.119.768

Població de 15 a 64 anys

Municipi
112
Comarca
8.769
Catalunya
5.171.048

Població de 65 a 84 anys

Municipi
47
Comarca
2.369
Catalunya
1.245.368

Població de 85 anys i més

Municipi
10
Comarca
500
Catalunya
256.427

Població

Municipi
182
Comarca
13.632
Catalunya
7.792.611

Homes de 0 a 14 anys

Municipi
5
Comarca
1.041
Catalunya
576.192

Homes de 15 a 64 anys

Municipi
64
Comarca
4.542
Catalunya
2.611.918

Homes de 65 a 84 anys

Municipi
25
Comarca
1.132
Catalunya
560.355

Homes de 85 anys i més

Municipi
5
Comarca
196
Catalunya
85.321

Homes

Municipi
99
Comarca
6.911
Catalunya
3.833.786

Dones de 0 a 14 anys

Municipi
8
Comarca
953
Catalunya
543.576

Dones de 15 a 64 anys

Municipi
48
Comarca
4.227
Catalunya
2.559.130

Dones de 65 a 84 anys

Municipi
22
Comarca
1.237
Catalunya
685.013

Dones de 85 anys i més

Municipi
5
Comarca
304
Catalunya
171.106

Dones

Municipi
83
Comarca
6.721
Catalunya
3.958.825

Població nascuda a Catalunya

Municipi
151
Comarca
10.748
Catalunya
4.958.965

Població nascuda a la resta d'Espanya

Municipi
11
Comarca
895
Catalunya
1.183.598

Població nascuda a l'estranger

Municipi
20
Comarca
1.989
Catalunya
1.650.048

Població

Municipi
182
Comarca
13.632
Catalunya
7.792.611

Població amb nacionalitat espanyola

Municipi
167
Comarca
12.102
Catalunya
6.520.801

Població amb nacionalitat estrangera

Municipi
15
Comarca
1.530
Catalunya
1.271.810

Població

Municipi
182
Comarca
13.632
Catalunya
7.792.611

Homes amb nacionalitat espanyola

Municipi
92
Comarca
6.107
Catalunya
3.176.747

Homes amb nacionalitat estrangera

Municipi
7
Comarca
804
Catalunya
657.039

Homes

Municipi
99
Comarca
6.911
Catalunya
3.833.786

Dones amb nacionalitat espanyola

Municipi
75
Comarca
5.995
Catalunya
3.344.054

Dones amb nacionalitat estrangera

Municipi
8
Comarca
726
Catalunya
614.771

Dones

Municipi
83
Comarca
6.721
Catalunya
3.958.825

Homes residents a l'estranger

Municipi
13
Comarca
414
Catalunya
187.341

Dones residents a l'estranger

Municipi
17
Comarca
331
Catalunya
180.026

Població resident a l'estranger

Municipi
30
Comarca
745
Catalunya
367.367

Alumnes residents (edat escolar)

Municipi
10
Comarca
2.215
Catalunya
1.223.420

Alumnes residents que estudien al mateix municipi (%)

Municipi
0
Comarca
74,5
Catalunya
82,5

Naixements. Nens

Municipi
0
Comarca
53
Catalunya
29.148

Naixements. Nenes

Municipi
0
Comarca
48
Catalunya
27.168

Naixements

Municipi
0
Comarca
101
Catalunya
56.316

Defuncions. Homes

Municipi
4
Comarca
89
Catalunya
35.386

Defuncions. Dones

Municipi
3
Comarca
101
Catalunya
33.956

Defuncions

Municipi
7
Comarca
190
Catalunya
69.342

Matrimonis

Municipi
1
Comarca
81
Catalunya
23.601

Migracions (saldo) amb Catalunya

Municipi
5
Comarca
93
Catalunya
_

Migracions (saldo) amb Espanya

Municipi
1
Comarca
1
Catalunya
-3.708

Saldo migratori intern

Municipi
6
Comarca
94
Catalunya
-3.708

Immigracions externes

Municipi
5
Comarca
151
Catalunya
149.665

Emigracions externes

Municipi
0
Comarca
89
Catalunya
111.331

Immigracions de la resta de la UE

Municipi
2
Comarca
20
Catalunya
21.680

Immigracions de la resta del món

Municipi
3
Comarca
131
Catalunya
127.985

Immigracions externes

Municipi
5
Comarca
151
Catalunya
149.665

Creixement total intercensal

Municipi
-35
Comarca
-28
Catalunya
230.053

Taxa de creixement total intercensal (mitjana anual) (taxa per 1.000 habitants)

Municipi
-19,53
Comarca
-0,22
Catalunya
3,29

Taxa de creixement natural intercensal (mitjana anual) (taxa per 1.000 habitants)

Municipi
-10,04
Comarca
-0,61
Catalunya
0,32

Taxa de creixement migratori intercensal (mitjana anual) (taxa per 1.000 habitants)

Municipi
-9,49
Comarca
0,39
Catalunya
2,96

Població que entén català

Municipi
213
Comarca
12.730
Catalunya
6.949.344

Població que sap parlar català

Municipi
197
Comarca
11.465
Catalunya
5.345.484

Població que sap llegir català

Municipi
208
Comarca
11.629
Catalunya
5.750.348

Població que sap escriure català

Municipi
168
Comarca
9.260
Catalunya
4.069.219

Població que no entén català

Municipi
0
Comarca
552
Catalunya
356.728

Població de 2 anys i més

Municipi
213
Comarca
13.282
Catalunya
7.306.072

Biblioteques públiques

Municipi
0
Comarca
2
Catalunya
459

Altres biblioteques

Municipi
0
Comarca
3
Catalunya
391

Biblioteques

Municipi
0
Comarca
5
Catalunya
850

Pavellons

Municipi
0
Comarca
5
Catalunya
1.024

Pistes poliesportives

Municipi
1
Comarca
49
Catalunya
8.389

Camps poliesportius

Municipi
0
Comarca
11
Catalunya
2.278

Sales esportives

Municipi
0
Comarca
27
Catalunya
9.256

Piscines cobertes

Municipi
0
Comarca
2
Catalunya
1.105

Pistes d'atletisme

Municipi
0
Comarca
0
Catalunya
437

Altres espais esportius

Municipi
4
Comarca
167
Catalunya
29.265

Espais esportius

Municipi
5
Comarca
261
Catalunya
51.754

Educació primària o inferior

Municipi
16,9
Comarca
17,4
Catalunya
15

Primera etapa d’educació secundària

Municipi
35,5
Comarca
29,1
Catalunya
27,7

Segona etapa d’educació secundària

Municipi
22,9
Comarca
22,1
Catalunya
23,3

Educació superior

Municipi
24,7
Comarca
31,4
Catalunya
33,9

Electors (Elec. municipals)

Municipi
_
Comarca
10.046
Catalunya
5.422.553

Participació (Elec. municipals) (%)

Municipi
_
Comarca
72,9
Catalunya
64,8

Electors (Elec. Parlament Catalunya)

Municipi
161
Comarca
10.016
Catalunya
5.624.067

Participació (Elec. Parlament Catalunya) (%)

Municipi
58,4
Comarca
57,3
Catalunya
51,3

Electors (Elec. Congrés)

Municipi
163
Comarca
9.977
Catalunya
5.615.420

Participació (Elec. Congrés) (%)

Municipi
69,9
Comarca
71,5
Catalunya
69,4

Participació (Elec. Parlament Europeu) (%)

Municipi
79,4
Comarca
72,4
Catalunya
60,9

Electors (Elec. Parlament Europeu)

Municipi
165
Comarca
10.032
Catalunya
5.645.470

Homes

Municipi
50
Comarca
3.720
Catalunya
1.869.070

Dones

Municipi
25
Comarca
3.040
Catalunya
1.623.205

Afiliats a la Seguretat Social segons residència de l'afiliat

Municipi
75
Comarca
6.760
Catalunya
3.492.275

Afiliacions Seguretat Social segons residència

Municipi
80
Comarca
7.135
Catalunya
3.644.295

Afiliacions agricultura al R. General SS (ubicació comptes cotització)

Municipi
5
Comarca
175
Catalunya
10.520

Afiliacions indústria al R. General SS (ubicació comptes cotització)

Municipi
5
Comarca
1.010
Catalunya
462.295

Afiliacions construcció al R. General SS (ubicació comptes cotització)

Municipi
0
Comarca
390
Catalunya
157.050

Afiliacions serveis al R. General SS (ubicació comptes cotització)

Municipi
5
Comarca
2.415
Catalunya
2.409.325

Afiliacions al R. General SS (ubicació comptes cotització)

Municipi
5
Comarca
3.985
Catalunya
3.039.190

Afiliacions agri. R.E.T.A. (ubicació de l'activitat)

Municipi
25
Comarca
425
Catalunya
21.285

Afiliacions ind. R.E.T.A.. (ubicació comptes de l'activitat)

Municipi
0
Comarca
110
Catalunya
36.910

Afiliacions const. R.E.T.A. (ubicació de l'activitat)

Municipi
5
Comarca
200
Catalunya
69.965

Afiliacions serveis R.E.T.A.. (ubicació de l'activitat)

Municipi
10
Comarca
820
Catalunya
431.130

Afiliacions R.E.T.A. (ubicació de l'activitat)

Municipi
40
Comarca
1.550
Catalunya
559.295

Afiliacions a centres SS fins a 9 treb. (ubicació comptes cotització)

Municipi
5
Comarca
1.505
Catalunya
558.015

Afiliacions a centres SS de 10 a 49 treb. (ubicació comptes cotització)

Municipi
0
Comarca
1.185
Catalunya
739.405

Afiliacions a centres SS de 50 a 249 treb. (ubicació comptes cotització)

Municipi
0
Comarca
1.295
Catalunya
738.995

Afiliacions a centres SS de 250 i més treb. (ubicació comptes cotització)

Municipi
0
Comarca
0
Catalunya
1.002.775

Afiliacions al R. General SS (ubicació comptes cotització)

Municipi
5
Comarca
3.985
Catalunya
3.039.190

Comptes de cotització

Municipi
5
Comarca
600
Catalunya
247.855

Pensions contributives de la S.S.

Municipi
67
Comarca
3.396
Catalunya
1.726.137

Pensió contributiva mitjana (euros)

Municipi
697,99
Comarca
915,08
Catalunya
1.090,78

Homes

Municipi
27
Comarca
1.539
Catalunya
735.383

Dones

Municipi
28
Comarca
1.464
Catalunya
783.019

Total

Municipi
55
Comarca
3.003
Catalunya
1.518.402

Atur registrat. Agricultura

Municipi
0
Comarca
23,8
Catalunya
7.259,1

Atur registrat. Indústria

Municipi
0
Comarca
72,2
Catalunya
39.692,7

Atur registrat. Construcció

Municipi
0
Comarca
38,2
Catalunya
27.406,5

Atur registrat. Serveis

Municipi
1,2
Comarca
303,3
Catalunya
256.753,3

Atur registrat (sense ocupació anterior)

Municipi
0
Comarca
25,2
Catalunya
23.532,1

Atur registrat

Municipi
1,2
Comarca
462,7
Catalunya
354.643,7

Atur registrat. Homes

Municipi
1,1
Comarca
195,4
Catalunya
151.632,6

Atur registrat. Dones

Municipi
0,2
Comarca
267,2
Catalunya
203.011,1

Atur registrat

Municipi
1,2
Comarca
462,7
Catalunya
354.643,7

Habitatges familiars principals

Municipi
89
Comarca
5.262
Catalunya
2.944.944

Habitatges familiars secundaris

Municipi
_
Comarca
1.904
Catalunya
470.081

Habitatges familiars buits

Municipi
44
Comarca
1.459
Catalunya
448.356

Habitatges familiars

Municipi
149
Comarca
8.625
Catalunya
3.863.381

Índex socioeconòmic territorial

Municipi
107,7
Comarca
96,8
Catalunya
100

IBI. Rebuts

Municipi
251
Comarca
12.323
Catalunya
5.932.460

IBI. Base imposable per rebut (euros)

Municipi
26.283
Comarca
35.264
Catalunya
70.362

IBI. Quota íntegra per rebut (euros)

Municipi
166
Comarca
294
Catalunya
497

IRPF. Base imposable per declarant

Municipi
16.984
Comarca
19.083
Catalunya
24.568

IRPF. Quota resultant autoliquidació per declarant

Municipi
4.326
Comarca
5.001
Catalunya
7.029

Superfície de terres llaurades

Municipi
2.073
Comarca
19.821
Catalunya
800.833

Superfície de pastures permanents

Municipi
232
Comarca
13.316
Catalunya
291.383

Superfície agrícola utilitzada

Municipi
2.305
Comarca
33.136
Catalunya
1.092.215

Conreus de cereals per a gra

Municipi
1.696
Comarca
14.745
Catalunya
360.408

Conreus collits en verd

Municipi
48
Comarca
2.292
Catalunya
79.907

Altres conreus herbacis

Municipi
174
Comarca
1.774
Catalunya
48.347

Guarets

Municipi
124
Comarca
877
Catalunya
38.416

Conreus de fruiters a l’aire lliure

Municipi
9
Comarca
17
Catalunya
106.030

Conreus d'olivera

Municipi
18
Comarca
46
Catalunya
100.123

Conreus de vinya

Municipi
3
Comarca
16
Catalunya
59.533

Altres conreus llenyosos

Municipi
1
Comarca
50
Catalunya
7.111

Conreus en hivernacle

Municipi
0
Comarca
0
Catalunya
752

Horts per a consum propi

Municipi
0
Comarca
3
Catalunya
206

Terres llaurades

Municipi
2.073
Comarca
19.821
Catalunya
800.833

Explotacions amb SAU

Municipi
65
Comarca
582
Catalunya
53.903

Explotacions amb ramaderia

Municipi
21
Comarca
315
Catalunya
10.890

Caps de bovins

Municipi
88
Comarca
12.694
Catalunya
676.097

Caps d'ovins

Municipi
_
Comarca
14.045
Catalunya
488.771

Caps de cabrum

Municipi
_
Comarca
1.182
Catalunya
69.820

Caps de porcins

Municipi
12.129
Comarca
231.343
Catalunya
8.192.796

Caps d'aviram

Municipi
140.000
Comarca
973.922
Catalunya
42.544.012

Caps de conilles mares

Municipi
_
Comarca
2.626
Catalunya
138.400

Caps d'equins

Municipi
0
Comarca
90
Catalunya
13.380

Habitatges iniciats de protecció oficial

Municipi
0
Comarca
0
Catalunya
1.530

Habitatges iniciats

Municipi
0
Comarca
19
Catalunya
16.311

Hotels

Municipi
0
Comarca
26
Catalunya
3.120

Places d'hotels

Municipi
0
Comarca
717
Catalunya
323.064

Càmpings

Municipi
0
Comarca
6
Catalunya
353

Places de càmpings

Municipi
0
Comarca
2.319
Catalunya
270.342

Turisme rural

Municipi
11
Comarca
125
Catalunya
2.588

Places de turisme rural

Municipi
99
Comarca
872
Catalunya
20.963

Turismes

Municipi
136
Comarca
8.063
Catalunya
3.524.212

Motocicletes

Municipi
28
Comarca
1.404
Catalunya
901.489

Vehicles industrials

Municipi
56
Comarca
3.173
Catalunya
764.171

Altres vehicles

Municipi
14
Comarca
872
Catalunya
176.896

Parc de vehicles

Municipi
234
Comarca
13.512
Catalunya
5.366.768

Residus municipals per càpita (kg/hab./dia)

Municipi
1,7
Comarca
1,34
Catalunya
1,42

Recollida selectiva de residus municipals (%)

Municipi
34,7
Comarca
50,5
Catalunya
46,7

Establiments amb declaració de residus ind.

Municipi
_
Comarca
49
Catalunya
15.622

Generació de residus (tones)

Municipi
_
Comarca
8.462,95
Catalunya
3.823.878,74