Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

En xifres

Biosca

Codi
250557
Comarca
Solsonès
Població
185
Superfície
66,21
Densitat
2,8
Altitud
455

Superfície (km²)

Municipi
66,21
Comarca
_
Catalunya
32.108

Densitat (hab./km²)

Municipi
2,8
Comarca
_
Catalunya
246,1

Homes

Municipi
102
Comarca
_
Catalunya
3.887.223

Dones

Municipi
83
Comarca
_
Catalunya
4.014.740

Població

Municipi
185
Comarca
_
Catalunya
7.901.963

Població de 0 a 14 anys

Municipi
16
Comarca
_
Catalunya
1.116.910

Població de 15 a 64 anys

Municipi
113
Comarca
_
Catalunya
5.255.889

Població de 65 a 84 anys

Municipi
46
Comarca
_
Catalunya
1.272.703

Població de 85 anys i més

Municipi
10
Comarca
_
Catalunya
256.461

Població

Municipi
185
Comarca
_
Catalunya
7.901.963

Homes de 0 a 14 anys

Municipi
6
Comarca
_
Catalunya
575.181

Homes de 15 a 64 anys

Municipi
66
Comarca
_
Catalunya
2.654.179

Homes de 65 a 84 anys

Municipi
25
Comarca
_
Catalunya
572.244

Homes de 85 anys i més

Municipi
5
Comarca
_
Catalunya
85.619

Homes

Municipi
102
Comarca
_
Catalunya
3.887.223

Dones de 0 a 14 anys

Municipi
10
Comarca
_
Catalunya
541.729

Dones de 15 a 64 anys

Municipi
47
Comarca
_
Catalunya
2.601.710

Dones de 65 a 84 anys

Municipi
21
Comarca
_
Catalunya
700.459

Dones de 85 anys i més

Municipi
5
Comarca
_
Catalunya
170.842

Dones

Municipi
83
Comarca
_
Catalunya
4.014.740

Població nascuda a Catalunya

Municipi
146
Comarca
_
Catalunya
4.975.830

Població nascuda a la resta d'Espanya

Municipi
13
Comarca
_
Catalunya
1.151.646

Població nascuda a l'estranger

Municipi
26
Comarca
_
Catalunya
1.774.487

Població

Municipi
185
Comarca
_
Catalunya
7.901.963

Població amb nacionalitat espanyola

Municipi
163
Comarca
_
Catalunya
6.539.982

Població amb nacionalitat estrangera

Municipi
22
Comarca
_
Catalunya
1.361.981

Població

Municipi
185
Comarca
_
Catalunya
7.901.963

Homes amb nacionalitat espanyola

Municipi
91
Comarca
_
Catalunya
3.186.015

Homes amb nacionalitat estrangera

Municipi
11
Comarca
_
Catalunya
701.208

Homes

Municipi
102
Comarca
_
Catalunya
3.887.223

Dones amb nacionalitat espanyola

Municipi
72
Comarca
_
Catalunya
3.353.967

Dones amb nacionalitat estrangera

Municipi
11
Comarca
_
Catalunya
660.773

Dones

Municipi
83
Comarca
_
Catalunya
4.014.740

Homes residents a l'estranger

Municipi
14
Comarca
457
Catalunya
197.314

Dones residents a l'estranger

Municipi
19
Comarca
391
Catalunya
189.172

Població resident a l'estranger

Municipi
33
Comarca
848
Catalunya
386.486

Alumnes residents (edat escolar)

Municipi
15
Comarca
_
Catalunya
1.233.790

Alumnes residents que estudien al mateix municipi (%)

Municipi
0
Comarca
_
Catalunya
82

Naixements. Nens

Municipi
0
Comarca
58
Catalunya
27.849

Naixements. Nenes

Municipi
1
Comarca
47
Catalunya
26.333

Naixements

Municipi
1
Comarca
105
Catalunya
54.182

Defuncions. Homes

Municipi
1
Comarca
_
Catalunya
35.395

Defuncions. Dones

Municipi
1
Comarca
_
Catalunya
35.311

Defuncions

Municipi
2
Comarca
_
Catalunya
70.706

Matrimonis

Municipi
1
Comarca
_
Catalunya
27.100

Llars amb una persona

Municipi
27
Comarca
_
Catalunya
762.624

Llars amb dues persones

Municipi
21
Comarca
_
Catalunya
871.499

Llars amb tres persones

Municipi
15
Comarca
_
Catalunya
622.581

Llars amb quatre persones

Municipi
9
Comarca
_
Catalunya
500.357

Llars amb cinc persones i més

Municipi
6
Comarca
_
Catalunya
232.296

Llars

Municipi
78
Comarca
_
Catalunya
2.989.357

Migracions (saldo) amb Catalunya

Municipi
-1
Comarca
_
Catalunya
_

Migracions (saldo) amb Espanya

Municipi
-1
Comarca
_
Catalunya
-5.865

Saldo migratori intern

Municipi
-2
Comarca
_
Catalunya
-5.865

Immigracions externes

Municipi
7
Comarca
_
Catalunya
274.438

Emigracions externes

Municipi
0
Comarca
_
Catalunya
115.892

Immigracions de la resta de la UE

Municipi
1
Comarca
_
Catalunya
29.090

Immigracions de la resta del món

Municipi
6
Comarca
_
Catalunya
245.348

Immigracions externes

Municipi
7
Comarca
_
Catalunya
274.438

Taxa bruta de natalitat

Municipi
_
Comarca
_
Catalunya
_

Taxa bruta de mortalitat

Municipi
_
Comarca
_
Catalunya
_

Creixement natural - 2022

Municipi
-10,58
Comarca
_
Catalunya
-1,83

Creixement migratori - 2022

Municipi
26,46
Comarca
_
Catalunya
19,49

Creixement total de la població - 2022

Municipi
15,87
Comarca
_
Catalunya
17,89

Població que entén català

Municipi
213
Comarca
_
Catalunya
6.949.344

Població que sap parlar català

Municipi
197
Comarca
_
Catalunya
5.345.484

Població que sap llegir català

Municipi
208
Comarca
_
Catalunya
5.750.348

Població que sap escriure català

Municipi
168
Comarca
_
Catalunya
4.069.219

Població que no entén català

Municipi
0
Comarca
_
Catalunya
356.728

Població de 2 anys i més

Municipi
213
Comarca
_
Catalunya
7.306.072

Biblioteques públiques

Municipi
0
Comarca
_
Catalunya
459

Altres biblioteques

Municipi
0
Comarca
_
Catalunya
391

Biblioteques

Municipi
0
Comarca
_
Catalunya
850

Pavellons

Municipi
0
Comarca
_
Catalunya
1.031

Pistes poliesportives

Municipi
1
Comarca
_
Catalunya
8.405

Camps poliesportius

Municipi
0
Comarca
_
Catalunya
2.278

Sales esportives

Municipi
0
Comarca
_
Catalunya
9.332

Piscines cobertes

Municipi
0
Comarca
_
Catalunya
1.106

Pistes d'atletisme

Municipi
0
Comarca
_
Catalunya
438

Altres espais esportius

Municipi
4
Comarca
_
Catalunya
29.380

Espais esportius

Municipi
5
Comarca
_
Catalunya
51.970

Educació primària o inferior

Municipi
14,2
Comarca
_
Catalunya
14

Primera etapa d’educació secundària

Municipi
35,5
Comarca
_
Catalunya
27,9

Segona etapa d’educació secundària

Municipi
24,3
Comarca
_
Catalunya
23,4

Educació superior

Municipi
26
Comarca
_
Catalunya
34,7

Electors (Elec. municipals)

Municipi
_
Comarca
_
Catalunya
5.422.553

Participació (Elec. municipals) (%)

Municipi
_
Comarca
_
Catalunya
64,8

Electors (Elec. Parlament Catalunya)

Municipi
161
Comarca
_
Catalunya
5.624.067

Participació (Elec. Parlament Catalunya) (%)

Municipi
58,4
Comarca
_
Catalunya
51,3

Electors (Elec. Congrés)

Municipi
163
Comarca
_
Catalunya
5.615.420

Participació (Elec. Congrés) (%)

Municipi
69,9
Comarca
_
Catalunya
69,4

Electors (Elec. Parlament Europeu)

Municipi
165
Comarca
_
Catalunya
5.645.470

Participació (Elec. Parlament Europeu) (%)

Municipi
79,4
Comarca
_
Catalunya
60,9

Homes

Municipi
50
Comarca
3.845
Catalunya
1.942.825

Dones

Municipi
30
Comarca
3.175
Catalunya
1.715.265

Afiliats a la Seguretat Social segons residència de l'afiliat

Municipi
80
Comarca
7.020
Catalunya
3.658.085

Afiliacions Seguretat Social segons residència

Municipi
85
Comarca
7.460
Catalunya
3.835.570

Afiliacions agricultura al R. General SS (ubicació comptes cotització)

Municipi
5
Comarca
195
Catalunya
10.975

Afiliacions indústria al R. General SS (ubicació comptes cotització)

Municipi
5
Comarca
1.070
Catalunya
470.915

Afiliacions construcció al R. General SS (ubicació comptes cotització)

Municipi
0
Comarca
395
Catalunya
160.860

Afiliacions serveis al R. General SS (ubicació comptes cotització)

Municipi
5
Comarca
2.895
Catalunya
2.509.920

Afiliacions al R. General SS (ubicació comptes cotització)

Municipi
5
Comarca
4.555
Catalunya
3.152.670

Afiliacions agri. R.E.T.A. (ubicació de l'activitat)

Municipi
25
Comarca
490
Catalunya
20.860

Afiliacions ind. R.E.T.A.. (ubicació comptes de l'activitat)

Municipi
0
Comarca
115
Catalunya
36.440

Afiliacions const. R.E.T.A. (ubicació de l'activitat)

Municipi
0
Comarca
225
Catalunya
70.355

Afiliacions serveis R.E.T.A.. (ubicació de l'activitat)

Municipi
10
Comarca
895
Catalunya
440.170

Afiliacions R.E.T.A. (ubicació de l'activitat)

Municipi
40
Comarca
1.730
Catalunya
567.825

Afiliacions a centres SS fins a 9 treb. (ubicació comptes cotització)

Municipi
5
Comarca
1.605
Catalunya
562.040

Afiliacions a centres SS de 10 a 49 treb. (ubicació comptes cotització)

Municipi
0
Comarca
1.410
Catalunya
756.965

Afiliacions a centres SS de 50 a 249 treb. (ubicació comptes cotització)

Municipi
0
Comarca
1.540
Catalunya
763.960

Afiliacions a centres SS de 250 i més treb. (ubicació comptes cotització)

Municipi
0
Comarca
0
Catalunya
1.069.700

Afiliacions al R. General SS (ubicació comptes cotització)

Municipi
5
Comarca
4.555
Catalunya
3.152.670

Comptes de cotització

Municipi
6
Comarca
656
Catalunya
250.007

Pensions contributives de la S.S.

Municipi
61
Comarca
3.894
Catalunya
1.758.796

Pensió contributiva mitjana (euros)

Municipi
825,99
Comarca
1.044,64
Catalunya
1.259,32

Homes

Municipi
26
Comarca
1.679
Catalunya
741.000

Dones

Municipi
26
Comarca
1.724
Catalunya
800.323

Total

Municipi
52
Comarca
3.403
Catalunya
1.541.323

Atur registrat. Agricultura

Municipi
0
Comarca
_
Catalunya
5.678,7

Atur registrat. Indústria

Municipi
0
Comarca
_
Catalunya
37.608,4

Atur registrat. Construcció

Municipi
0,2
Comarca
_
Catalunya
26.094,6

Atur registrat. Serveis

Municipi
1,2
Comarca
_
Catalunya
246.025,3

Atur registrat (sense ocupació anterior)

Municipi
0
Comarca
_
Catalunya
24.969,3

Atur registrat

Municipi
1,4
Comarca
_
Catalunya
340.376,3

Atur registrat. Homes

Municipi
0,9
Comarca
_
Catalunya
144.854,4

Atur registrat. Dones

Municipi
0,5
Comarca
_
Catalunya
195.521,9

Atur registrat

Municipi
1,4
Comarca
_
Catalunya
340.376,3

Habitatges familiars principals

Municipi
78
Comarca
_
Catalunya
2.989.357

Habitatges familiars no principals

Municipi
78
Comarca
_
Catalunya
925.770

Habitatges familiars

Municipi
156
Comarca
_
Catalunya
3.915.127

Habitatges familiars principals (%)

Municipi
50
Comarca
_
Catalunya
76,4

Índex socioeconòmic territorial

Municipi
103,2
Comarca
_
Catalunya
100

IBI. Rebuts

Municipi
252
Comarca
13.713
Catalunya
5.970.136

IBI. Base imposable per rebut (euros)

Municipi
26.230
Comarca
35.535
Catalunya
70.177

IBI. Quota íntegra per rebut (euros)

Municipi
165
Comarca
288
Catalunya
505

IRPF. Base imposable per declarant

Municipi
16.780
Comarca
_
Catalunya
26.049

IRPF. Quota resultant autoliquidació per declarant

Municipi
3.654
Comarca
_
Catalunya
7.562

Superfície de terres llaurades

Municipi
2.073
Comarca
_
Catalunya
800.833

Superfície de pastures permanents

Municipi
232
Comarca
_
Catalunya
291.383

Superfície agrícola utilitzada

Municipi
2.305
Comarca
_
Catalunya
1.092.215

Conreus de cereals per a gra

Municipi
1.696
Comarca
_
Catalunya
360.408

Conreus collits en verd

Municipi
48
Comarca
_
Catalunya
79.907

Altres conreus herbacis

Municipi
174
Comarca
_
Catalunya
48.347

Guarets

Municipi
124
Comarca
_
Catalunya
38.416

Conreus de fruiters a l’aire lliure

Municipi
9
Comarca
_
Catalunya
106.030

Conreus d'olivera

Municipi
18
Comarca
_
Catalunya
100.123

Conreus de vinya

Municipi
3
Comarca
_
Catalunya
59.533

Altres conreus llenyosos

Municipi
1
Comarca
_
Catalunya
7.111

Conreus en hivernacle

Municipi
0
Comarca
_
Catalunya
752

Horts per a consum propi

Municipi
0
Comarca
_
Catalunya
206

Terres llaurades

Municipi
2.073
Comarca
_
Catalunya
800.833

Explotacions amb SAU

Municipi
65
Comarca
_
Catalunya
53.903

Explotacions amb ramaderia

Municipi
21
Comarca
_
Catalunya
10.890

Caps de bovins

Municipi
88
Comarca
_
Catalunya
676.097

Caps d'ovins

Municipi
_
Comarca
_
Catalunya
488.771

Caps de cabrum

Municipi
_
Comarca
_
Catalunya
69.820

Caps de porcins

Municipi
12.129
Comarca
_
Catalunya
8.192.796

Caps d'aviram

Municipi
140.000
Comarca
_
Catalunya
42.544.012

Caps de conilles mares

Municipi
_
Comarca
_
Catalunya
138.400

Caps d'equins

Municipi
0
Comarca
_
Catalunya
13.380

Habitatges iniciats de protecció oficial

Municipi
0
Comarca
0
Catalunya
3.491

Habitatges iniciats

Municipi
0
Comarca
16
Catalunya
14.418

Hotels

Municipi
0
Comarca
_
Catalunya
3.120

Places d'hotels

Municipi
0
Comarca
_
Catalunya
323.064

Càmpings

Municipi
0
Comarca
_
Catalunya
353

Places de càmpings

Municipi
0
Comarca
_
Catalunya
270.342

Turisme rural

Municipi
11
Comarca
_
Catalunya
2.588

Places de turisme rural

Municipi
99
Comarca
_
Catalunya
20.963

Turismes

Municipi
141
Comarca
_
Catalunya
3.513.245

Motocicletes

Municipi
31
Comarca
_
Catalunya
923.204

Vehicles industrials

Municipi
58
Comarca
_
Catalunya
755.312

Altres vehicles

Municipi
14
Comarca
_
Catalunya
183.647

Parc de vehicles

Municipi
244
Comarca
_
Catalunya
5.375.408

Residus municipals per càpita (kg/hab./dia)

Municipi
1,7
Comarca
_
Catalunya
1,42

Recollida selectiva de residus municipals (%)

Municipi
34,7
Comarca
_
Catalunya
46,7

Establiments amb declaració de residus ind.

Municipi
_
Comarca
_
Catalunya
15.622

Generació de residus (tones)

Municipi
_
Comarca
_
Catalunya
3.823.878,74