Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

En xifres

Biosca

Codi
250557
Comarca
Segarra
Població
178
Superfície
66,21
Densitat
2,7
Altitud
455

Superfície (km²)

Municipi
66,21
Comarca
722,72
Catalunya
32.108

Densitat (hab./km²)

Municipi
2,7
Comarca
32,4
Catalunya
241,8

Homes

Municipi
96
Comarca
12.270
Catalunya
3.819.831

Dones

Municipi
82
Comarca
11.142
Catalunya
3.943.531

Població

Municipi
178
Comarca
23.412
Catalunya
7.763.362

Població de 0 a 14 anys

Municipi
11
Comarca
3.644
Catalunya
1.139.260

Població de 15 a 64 anys

Municipi
107
Comarca
15.632
Catalunya
5.145.431

Població de 65 a 84 anys

Municipi
48
Comarca
3.249
Catalunya
1.228.528

Població de 85 anys i més

Municipi
12
Comarca
887
Catalunya
250.143

Població

Municipi
178
Comarca
23.412
Catalunya
7.763.362

Homes de 0 a 14 anys

Municipi
4
Comarca
1.886
Catalunya
586.182

Homes de 15 a 64 anys

Municipi
62
Comarca
8.487
Catalunya
2.598.440

Homes de 65 a 84 anys

Municipi
23
Comarca
1.557
Catalunya
552.061

Homes de 85 anys i més

Municipi
7
Comarca
340
Catalunya
83.148

Homes

Municipi
96
Comarca
12.270
Catalunya
3.819.831

Dones de 0 a 14 anys

Municipi
7
Comarca
1.758
Catalunya
553.078

Dones de 15 a 64 anys

Municipi
45
Comarca
7.145
Catalunya
2.546.991

Dones de 65 a 84 anys

Municipi
25
Comarca
1.692
Catalunya
676.467

Dones de 85 anys i més

Municipi
5
Comarca
547
Catalunya
166.995

Dones

Municipi
82
Comarca
11.142
Catalunya
3.943.531

Població nascuda a Catalunya

Municipi
151
Comarca
15.383
Catalunya
4.952.278

Població nascuda a la resta d'Espanya

Municipi
14
Comarca
1.638
Catalunya
1.212.621

Població nascuda a l'estranger

Municipi
13
Comarca
6.391
Catalunya
1.598.463

Població

Municipi
178
Comarca
23.412
Catalunya
7.763.362

Població amb nacionalitat espanyola

Municipi
169
Comarca
16.934
Catalunya
6.512.697

Població amb nacionalitat estrangera

Municipi
9
Comarca
6.478
Catalunya
1.250.665

Població

Municipi
178
Comarca
23.412
Catalunya
7.763.362

Homes amb nacionalitat espanyola

Municipi
92
Comarca
8.639
Catalunya
3.172.812

Homes amb nacionalitat estrangera

Municipi
4
Comarca
3.631
Catalunya
647.019

Homes

Municipi
96
Comarca
12.270
Catalunya
3.819.831

Dones amb nacionalitat espanyola

Municipi
77
Comarca
8.295
Catalunya
3.339.885

Dones amb nacionalitat estrangera

Municipi
5
Comarca
2.847
Catalunya
603.646

Dones

Municipi
82
Comarca
11.142
Catalunya
3.943.531

Homes residents a l'estranger

Municipi
15
Comarca
334
Catalunya
181.490

Dones residents a l'estranger

Municipi
17
Comarca
317
Catalunya
175.521

Població resident a l'estranger

Municipi
32
Comarca
651
Catalunya
357.011

Alumnes residents (edat escolar)

Municipi
15
Comarca
4.075
Catalunya
1.237.395

Alumnes residents que estudien al mateix municipi (%)

Municipi
0
Comarca
78,2
Catalunya
82,8

Naixements. Nens

Municipi
0
Comarca
111
Catalunya
29.633

Naixements. Nenes

Municipi
0
Comarca
87
Catalunya
28.071

Naixements

Municipi
0
Comarca
198
Catalunya
57.704

Defuncions. Homes

Municipi
1
Comarca
127
Catalunya
39.828

Defuncions. Dones

Municipi
2
Comarca
119
Catalunya
39.956

Defuncions

Municipi
3
Comarca
246
Catalunya
79.784

Matrimonis

Municipi
0
Comarca
49
Catalunya
15.662

Migracions (saldo) amb Catalunya

Municipi
-2
Comarca
82
Catalunya
_

Migracions (saldo) amb Espanya

Municipi
5
Comarca
81
Catalunya
-8.971

Saldo migratori intern

Municipi
3
Comarca
163
Catalunya
-8.971

Immigracions externes

Municipi
1
Comarca
283
Catalunya
118.760

Emigracions externes

Municipi
0
Comarca
160
Catalunya
62.236

Immigracions de la resta de la UE

Municipi
1
Comarca
62
Catalunya
17.499

Immigracions de la resta del món

Municipi
0
Comarca
221
Catalunya
101.261

Immigracions externes

Municipi
1
Comarca
283
Catalunya
118.760

Creixement total intercensal - 2011

Municipi
-25
Comarca
4.694
Catalunya
1.176.733

Taxa de creixement total intercensal (mitjana anual) (taxa per 1.000 habitants) - 2001-2011

Municipi
-10,94
Comarca
22,52
Catalunya
16,98

Taxa de creixement natural intercensal (mitjana anual) (taxa per 1.000 habitants) - 2001-2011

Municipi
-11,97
Comarca
1,53
Catalunya
3,04

Taxa de creixement migratori intercensal (mitjana anual) (taxa per 1.000 habitants) - 2001-2011

Municipi
1,02
Comarca
20,99
Catalunya
13,94

Població que entén català

Municipi
213
Comarca
21.009
Catalunya
6.949.344

Població que sap parlar català

Municipi
197
Comarca
16.973
Catalunya
5.345.484

Població que sap llegir català

Municipi
208
Comarca
17.647
Catalunya
5.750.348

Població que sap escriure català

Municipi
168
Comarca
13.379
Catalunya
4.069.219

Població que no entén català

Municipi
0
Comarca
1.532
Catalunya
356.728

Població de 2 anys i més

Municipi
213
Comarca
22.541
Catalunya
7.306.072

Biblioteques públiques

Municipi
0
Comarca
4
Catalunya
459

Altres biblioteques

Municipi
0
Comarca
3
Catalunya
391

Biblioteques

Municipi
0
Comarca
7
Catalunya
850

Pavellons

Municipi
0
Comarca
7
Catalunya
1.005

Pistes poliesportives

Municipi
1
Comarca
47
Catalunya
8.373

Camps poliesportius

Municipi
0
Comarca
13
Catalunya
2.281

Sales esportives

Municipi
0
Comarca
46
Catalunya
9.152

Piscines cobertes

Municipi
0
Comarca
4
Catalunya
1.097

Pistes d'atletisme

Municipi
0
Comarca
1
Catalunya
438

Altres espais esportius

Municipi
4
Comarca
129
Catalunya
29.001

Espais esportius

Municipi
5
Comarca
247
Catalunya
51.347

Educació primària o inferior

Municipi
20,8
Comarca
25
Catalunya
17,7

Primera etapa d’educació secundària

Municipi
37,5
Comarca
33,4
Catalunya
27,4

Segona etapa d’educació secundària

Municipi
19
Comarca
20,2
Catalunya
23,2

Educació superior

Municipi
22,6
Comarca
21,5
Catalunya
31,8

Electors (Elec. Parlament Catalunya)

Municipi
164
Comarca
13.945
Catalunya
5.554.455

Participació (Elec. Parlament Catalunya) (%)

Municipi
79,3
Comarca
83,7
Catalunya
79,1

Electors (Elec. Congrés)

Municipi
169
Comarca
14.051
Catalunya
5.519.912

Participació (Elec. Congrés) (%)

Municipi
62,1
Comarca
60,2
Catalunya
63,4

Participació (Elec. Parlament Europeu) (%)

Municipi
54,3
Comarca
47
Catalunya
47,6

Electors (Elec. Parlament Europeu)

Municipi
173
Comarca
14.349
Catalunya
5.318.296

Homes

Municipi
49
Comarca
6.317
Catalunya
1.833.679

Dones

Municipi
25
Comarca
4.501
Catalunya
1.582.659

Afiliats a la Seguretat Social segons residència de l'afiliat

Municipi
74
Comarca
10.818
Catalunya
3.416.338

Afiliacions Seguretat Social segons residència

Municipi
80
Comarca
11.268
Catalunya
3.565.035

Afiliacions agricultura al R. General SS (ubicació comptes cotització)

Municipi
5
Comarca
310
Catalunya
10.300

Afiliacions indústria al R. General SS (ubicació comptes cotització)

Municipi
5
Comarca
5.885
Catalunya
454.930

Afiliacions construcció al R. General SS (ubicació comptes cotització)

Municipi
0
Comarca
250
Catalunya
150.530

Afiliacions serveis al R. General SS (ubicació comptes cotització)

Municipi
5
Comarca
2.960
Catalunya
2.327.430

Afiliacions al R. General SS (ubicació comptes cotització)

Municipi
5
Comarca
9.405
Catalunya
2.943.190

Afiliacions agri. R.A.S.S. (ubicació comptes cotització)

Municipi
25
Comarca
530
Catalunya
21.770

Afiliacions ind. R.A.S.S. (ubicació comptes cotització)

Municipi
5
Comarca
245
Catalunya
37.790

Afiliacions const. R.A.S.S. (ubicació comptes cotització)

Municipi
0
Comarca
235
Catalunya
69.970

Afiliacions serveis R.A.S.S. (ubicació comptes cotització)

Municipi
10
Comarca
1.135
Catalunya
429.340

Afiliacions R.A.S.S. (ubicació comptes cotització)

Municipi
40
Comarca
2.145
Catalunya
558.875

Afiliacions a centres SS fins a 9 treb. (ubicació comptes cotització)

Municipi
5
Comarca
1.510
Catalunya
556.740

Afiliacions a centres SS de 10 a 49 treb. (ubicació comptes cotització)

Municipi
0
Comarca
1.915
Catalunya
714.405

Afiliacions a centres SS de 50 a 249 treb. (ubicació comptes cotització)

Municipi
0
Comarca
1.590
Catalunya
708.480

Afiliacions a centres SS de 250 i més treb. (ubicació comptes cotització)

Municipi
0
Comarca
4.385
Catalunya
963.565

Afiliacions al R. General SS (ubicació comptes cotització)

Municipi
5
Comarca
9.405
Catalunya
2.943.190

Comptes de cotització

Municipi
5
Comarca
706
Catalunya
247.208

Pensions contributives de la S.S.

Municipi
69
Comarca
5.001
Catalunya
1.720.098

Pensió contributiva mitjana (euros)

Municipi
645,46
Comarca
867,31
Catalunya
1.041,97

Homes

Municipi
27
Comarca
2.268
Catalunya
737.855

Dones

Municipi
31
Comarca
2.152
Catalunya
775.829

Total

Municipi
58
Comarca
4.420
Catalunya
1.513.684

Atur registrat. Agricultura

Municipi
0
Comarca
54,4
Catalunya
9.562,4

Atur registrat. Indústria

Municipi
0
Comarca
206,9
Catalunya
45.324,2

Atur registrat. Construcció

Municipi
0
Comarca
59,7
Catalunya
33.714

Atur registrat. Serveis

Municipi
2,4
Comarca
515,6
Catalunya
320.048

Atur registrat (sense ocupació anterior)

Municipi
0
Comarca
64
Catalunya
28.517

Atur registrat

Municipi
2,4
Comarca
900,6
Catalunya
437.165,6

Atur registrat. Homes

Municipi
1,5
Comarca
379,2
Catalunya
191.728,2

Atur registrat. Dones

Municipi
0,9
Comarca
521,4
Catalunya
245.437,3

Atur registrat

Municipi
2,4
Comarca
900,6
Catalunya
437.165,6

Habitatges familiars principals

Municipi
89
Comarca
8.605
Catalunya
2.944.944

Habitatges familiars buits

Municipi
44
Comarca
1.899
Catalunya
448.356

Habitatges familiars

Municipi
149
Comarca
11.747
Catalunya
3.863.381

IBI. Rebuts

Municipi
252
Comarca
18.672
Catalunya
5.888.971

IBI. Base imposable per rebut (euros)

Municipi
26.202
Comarca
36.922
Catalunya
70.691

IBI. Quota íntegra per rebut (euros)

Municipi
165
Comarca
313
Catalunya
501

IRPF. Base imposable per declarant

Municipi
18.302
Comarca
21.861
Catalunya
24.984

IRPF. Quota resultant autoliquidació per declarant

Municipi
5.297
Comarca
6.032
Catalunya
7.193

Superfície de terres llaurades

Municipi
1.981
Comarca
40.986
Catalunya
792.425

Superfície de pastures permanents

Municipi
524
Comarca
2.682
Catalunya
355.107

Superfície agrícola utilitzada

Municipi
2.505
Comarca
43.668
Catalunya
1.147.532

Conreus d'herbacis

Municipi
1.966
Comarca
39.747
Catalunya
511.150

Conreus de fruiters

Municipi
3
Comarca
690
Catalunya
110.819

Conreus d'olivera

Municipi
9
Comarca
424
Catalunya
101.236

Conreus de vinya

Municipi
2
Comarca
125
Catalunya
61.391

Altres conreus

Municipi
0
Comarca
0
Catalunya
7.829

Terres llaurades

Municipi
1.981
Comarca
40.986
Catalunya
792.425

Explotacions sense terres

Municipi
3
Comarca
44
Catalunya
1.519

Explotacions amb terres

Municipi
55
Comarca
1.268
Catalunya
59.320

Explotacions agràries amb i sense terres

Municipi
58
Comarca
1.312
Catalunya
60.839

Explotacions sense ramaderia

Municipi
26
Comarca
953
Catalunya
47.172

Explotacions amb ramaderia

Municipi
32
Comarca
359
Catalunya
13.667

Explotacions agràries amb i sense ramaderia

Municipi
58
Comarca
1.312
Catalunya
60.839

Caps de bovins

Municipi
120
Comarca
10.062
Catalunya
544.135

Caps d'ovins

Municipi
1.121
Comarca
5.205
Catalunya
600.082

Caps de cabrum

Municipi
22
Comarca
427
Catalunya
71.748

Caps de porcins

Municipi
15.527
Comarca
338.812
Catalunya
6.742.638

Caps d'aviram

Municipi
121.015
Comarca
1.426.695
Catalunya
43.890.563

Caps de conilles mares

Municipi
159
Comarca
5.627
Catalunya
335.054

Caps d'equins

Municipi
0
Comarca
13
Catalunya
19.352

Habitatges iniciats de protecció oficial

Municipi
0
Comarca
0
Catalunya
2.615

Habitatges iniciats

Municipi
0
Comarca
18
Catalunya
15.106

Hotels - 2020

Municipi
0
Comarca
9
Catalunya
3.083

Places d'hotels - 2020

Municipi
0
Comarca
251
Catalunya
318.954

Càmpings - 2021

Municipi
0
Comarca
0
Catalunya
353

Places de càmpings - 2021

Municipi
0
Comarca
0
Catalunya
269.985

Turisme rural - 2021

Municipi
11
Comarca
49
Catalunya
2.540

Places de turisme rural - 2021

Municipi
99
Comarca
384
Catalunya
20.498

Turismes

Municipi
136
Comarca
13.615
Catalunya
3.524.212

Motocicletes

Municipi
28
Comarca
1.733
Catalunya
901.489

Vehicles industrials

Municipi
56
Comarca
3.997
Catalunya
764.171

Altres vehicles

Municipi
14
Comarca
1.128
Catalunya
176.896

Parc de vehicles

Municipi
234
Comarca
20.473
Catalunya
5.366.768

Residus municipals per càpita (kg/hab./dia)

Municipi
1,79
Comarca
1,27
Catalunya
1,4

Recollida selectiva de residus municipals (%)

Municipi
34,3
Comarca
57,5
Catalunya
45,9

Establiments amb declaració de residus ind.

Municipi
0
Comarca
53
Catalunya
15.166

Generació de residus (tones)

Municipi
0
Comarca
89.088,46
Catalunya
3.793.347,5

Document Actions